Bima 1 gray Bima 2 gray Bima 3 gray Bima 4 gray
Διαμέρισμα 60 τ.μ. στην περιοχή Saint Sulpice στο Παρίσι  


005_PLAN_Color FR_GREY