Bima 1 gray Bima 2 gray Bima 3 gray Bima 4 gray
Διαμέρισμα 50 τ.μ. στην Καλλιθέα (βήματα 1ο, 2ο και 3ο)