Bima 1 gray Bima 2 gray Bima 3 gray Bima 4 gray
029 Final_view3 Διαμέρισμα 75 τ.μ. στον Ν.Κόσμο (βήματα 1ο, 2ο και 3ο)
Διαρρύθμιση καθιστικού σε διαμέρισμα στο Ν. Κόσμο συνολικής επιφάνειας 75 τ.μ.