Bima 1 gray Bima 2 gray Bima 3 gray Bima 4 gray

Κουζίνα  14 τ.μ. σε μονοκατοικία (βήματα 1ο και 2ο)